Page's Header

Page's Main

News article

Facebook là mạng xã hội được nhiều người dùng ở VN sử dụng, và tất nhiên đó cũng là 1 kênh quảng cáo online rất hiệu quả. Tuy nhiên thuật toán của Facebook là không tập trung vào cách thức tìm kiếm như google, vì thế ở bài viết này sẽ đề cập rõ hơn về Quảng cáo Facebook Ads – Hiệu quả và hạn chế.