Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

Bảng giá

BẢNG GIÁ THIẾT KẾ WEB

START

5 Triệu

 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tích hợp DMCA
 • Chuẩn Responsive
 • Làm trong : 2 ngày
 • Tích hợp SEO
 • Bảo mật
Liên hệ

ADVANCED

10 Triệu

 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tích hợp DMCA
 • Chuẩn Responsive
 • Đa ngôn ngữ: Việt - Anh
 • Tích hợp SEO
 • Bảo mật
Liên hệ
Recommend

ENTERPRISE

20 Triệu

 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tích hợp DMCA
 • Đa ngôn ngữ: Việt - Anh
 • Tích hợp thanh toán
 • Tích hợp SEO
 • Bảo mật
Liên hệ

PROFESSIONAL

Liên hệ

 • Giao diện theo mẫu có sẵn
 • Tích hợp DMCA
 • Đa ngôn ngữ: Việt - Anh
 • Tích hợp thanh toán online
 • Bảo mật
 • Tích hợp SEO
Liên hệ

Hosting - Server

LS1

3 Triệu

/Năm
 • 5 GB
Liên hệ

LS2

5 Triệu

/Năm
 • 10 GB
Liên hệ
Recommend

LS3

8 Triệu

/Năm
 • 20 GB
Liên hệ

LS4

Liên hệ

/Năm